Naše činnost, potažmo společnost garantuje práva a ochranu osobních údajů dle platné legislativy Evropské Unie, dále jen EU.

Kompletní nařízení o ochraně osobních údajů v ČR:
https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/ds-3938/p1=3938

Regulace dle EU v anglickém jazyce:
https://gdpr-info.eu/