Search here...

Feedzy Demo Page

IT-VK s.r.o. > Feedzy Demo Page
 • Vydali jsme přehled kybernetických incidentů pohledem NÚKIB za březen 2024

  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v březnu totožný počet incidentů jako uplynulý měsíc. Jednalo se tak již o pátý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami evidovaných incidentů. Stejně jako v únoru byl zaznamenán i jeden významný kybernetický incident. Zbylých 17 incidentů pak spadalo do kategorie méně významných. I nadále v přehledu dominují incidenty spojené s dostupností. Evidovány byly také incidenty z kategorií Průnik a Informační bezpečnost a oproti únoru i Škodlivý kód.

 • S ochranou kritické infrastruktury pomohou i peníze z Evropské unie

  Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil výzvu zaměřenou na kybernetickou bezpečnost veřejné správy. Resort na to poskytne skoro 270 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Oprávněným žadatelem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

 • Zástupci NÚKIB se zúčastnili cvičení Czech Cybertron 2024 a otevření kybernetického polygonu ve Dvoře Králové nad Labem

  Vedoucí oddělení cvičení Irena Adler Pavelková a vedoucí oddělení vzdělávání Petr Seifert zastoupili ve dnech 8. a 9. dubna 2024 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na mezinárodním kyberbezpečnostním cvičení pro žáky středních škol Czech Cybertron 2024. Akce, které NÚKIB poskytl záštitu, proběhla na Střední průmyslové škole a Střední odborné škole ve Dvoře Králové nad Labem.

 • Zástupkyně NÚKIB se podílely na organizaci kyberbezpečnostního cvičení v Albánii

  V albánské Tiraně se 3. dubna 2024 uskutečnilo cvičení, které bylo koncipováno jako interaktivní, netechnické table-top cvičení zaměřené pro představitele institucí s rozhodovací pravomocemi, včetně bezpečnostních expertů a odborníků na strategickou komunikaci. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na akci zastoupily Irena Adler Pavelková a Miroslava Čavojská z Oddělení cvičení, které se přímo podílely na přípravě samotného scénáře cvičení, jeho prezentaci a moderaci diskuse mezi účastníky. Cvičení se uskutečnilo v rámci projektu EU Cybersecurity Capacity Building in the Western Balkans, který zastřešila estonská vládní organizace e-Governance Academy ve spolupráci s nizozemskou neziskovou organizací CILC.

 • Legislativní rada vlády jednala o návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti

  Legislativní rada vlády (LRV) dala Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na svém jednání ve čtvrtek 4. dubna 2024 několik cenných podnětů a připomínek k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Jde o přirozenou součást legislativního procesu, stejně jako oznámené přerušení projednávání (viz legislativní pravidla vlády). Nejedná se o nic výjimečného, s čím by se nepočítalo. U nových, podobně komplexních norem je to poměrně běžná praxe. Zákon se tedy nevrací „na začátek“, naopak překonal další metu a my již intenzivně zapracováváme veškeré připomínky. Blíže nebudeme neveřejné jednání LRV komentovat.